Sinus

import mcpi.minecraft as minecraft
import mcpi.minecraftstuff as minecraftstuff
import mcpi.block as block
import math as math
mc = minecraft.Minecraft.create()
mcdrawing = minecraftstuff.MinecraftDrawing(mc)
precy=4
for z in range(1000,1100):
y=int(math.sin(z/4)*10)+14
mcdrawing.drawLine(1000,precy,z-1,1000, y,z,1)
precy=y
print y

import mcpi.minecraft as minecraft
import mcpi.minecraftstuff as minecraftstuff
import mcpi.block as block
import math as math
mc = minecraft.Minecraft.create()
mcdrawing = minecraftstuff.MinecraftDrawing(mc)
precz=500
for x in range(200,300):
z=int(math.sin(x/4)*10)+500
mcdrawing.drawLine(x-1,5,precz,x,5,z,1)
precz=z
print z

Programe Jython

Se intra folosind Google Chrome sau Internet Explorer pe www.minecluj.com:8000

Apoi, sus la Host scrieti minecluj.com si faceti clic pe butonul “Connect”

Copiati programele de mai jos, pe rand, si …succes la modificari !

Serverul e activ (online) doar intre orele 14 si 19 !!!!!!!!!!

Program 1

from org.bukkit import Bukkit
from org.bukkit import Location
from org.bukkit.util import Vector
from org.bukkit.entity import EntityType
s = Bukkit.getServer()
players=Bukkit.getOnlinePlayers()
player=players[2]
w=player.getLocation().getWorld()
loc=player.getLocation()
for x in range(100, 120):

w.spawnEntity(loc, EntityType.RABBIT)

Program 2

from org.bukkit import Bukkit
from org.bukkit import Location
from org.bukkit.util import Vector
from org.bukkit.entity import EntityType
from org.bukkit.entity import Entity
s = Bukkit.getServer()
players=Bukkit.getOnlinePlayers()
player=players[0]
loc=player.getLocation()
w=loc.getWorld()
ent=w.getEntities()
nr=0
for e in ent:
print e.getLocation().distance(loc)
nr=nr+1
e.teleport(loc)

Program 3

from org.bukkit import Bukkit
from org.bukkit import Location
from org.bukkit.util import Vector
from org.bukkit.entity import EntityType
from org.bukkit.entity import Entity
s = Bukkit.getServer()
players=Bukkit.getOnlinePlayers()
player=players[0]
w=player.getLocation().getWorld()
ent=w.getEntities()
for e in ent:
if (e.getType()==EntityType.RABBIT):
e.remove()

 

Program 4

from org.bukkit import Bukkit
from org.bukkit import Location
from org.bukkit.util import Vector
from org.bukkit.entity import EntityType
from org.bukkit.entity import *
from time import *
from org.bukkit import Effect
s = Bukkit.getServer()
players=Bukkit.getOnlinePlayers()
player=players[0]
loc=player.getLocation()
w=player.getLocation().getWorld()
w.strikeLightning(loc)

Program 5

from org.bukkit import Bukkit
from org.bukkit import Location
from org.bukkit.util import Vector
from org.bukkit.entity import EntityType
from org.bukkit.entity import Snowball
from org.bukkit.entity import *
from org.bukkit.projectiles import *
from time import *
from org.bukkit import Effect
s = Bukkit.getServer()
players=Bukkit.getOnlinePlayers()
player=players[0]
loc=player.getLocation()
w=player.getLocation().getWorld()
player.launchProjectile(Snowball)

Sper sa reusiti sa corectati erorile (am lasat cateva pe acolo , sa nu va plictisiti)!

Functii

Fisier Python (trebuie pus in folderul sitas)

import mcpi.minecraft as minecraft
import mcpi.minecraftstuff as minecraftstuff
import mcpi.block as block
mc = minecraft.Minecraft.create()
mcdrawing = minecraftstuff.MinecraftDrawing(mc)
def tunel():

for x in range(75,105,2):

mc.setBlock(x,4,-543,70)
mc.setBlock(x,4,-544,55)
mc.setBlock(x,4,-542,55)
for x in range (75,105):
mc.setBlock(x,4,-545,123)
mc.setBlock(x,4,-541,123)
mc.setBlock(x,5,-545,123)
mc.setBlock(x,5,-541,123)
mc.setBlock(x,6,-542,123)
mc.setBlock(x,6,-544,123)
mc.setBlock(x,7,-543,123)

def tunel1(z):

for x in range(75,105,2):

mc.setBlock(x,4,z,70)
mc.setBlock(x,4,z-1,55)
mc.setBlock(x,4,z+1,55)
for x in range (75,105):
mc.setBlock(x,4,z-2,123)
mc.setBlock(x,4,z+2,123)
mc.setBlock(x,5,z-2,123)
mc.setBlock(x,5,z+2,123)
mc.setBlock(x,6,z+1,123)
mc.setBlock(x,6,z-1,123)
mc.setBlock(x,7,z,123)

tunel1(-520)

Lectia 4 Recapitulare

drawSphere(x,y,z,mărimea sferei,material)
drawLine(x1,y1,z1,x2,y2,z2,material)
drawSlicedHollow(x1,y1,z1,mărimea,material 1,material2)
drawDome(x,y,z,mărimea sferei din care creăm cupola, cât tăiem din sferă,material1, material 2)
drawChessDome(x,y,z,mărimea sferei din care creăm cupola, cât tăiem din sferă,material1, material 2)
drawWall(x,y,z,direcția zidului, înălțimea, lungimea,material1,material2)
drawChessWall(x,y,z,direcția zidului, înălțimea, lungimea,material1,material2)
drawFloor(x1,y1,z1,x2,y2,z2,material1,material2)
drawChessFloor(x1,y1,z1,x2,y2,z2,material1,material2)
drawCone(x1,y1,z1,înălțimea, material1, material2)
drawCylinder(x1,y1,z1,grosimea,înălțimea,material1,material2)

SITAS Cluj