Functions

import mcpi.minecraft as minecraft
import mcpi.minecraftstuff as minecraftstuff
import mcpi.block as block
mc = minecraft.Minecraft.create()
mcdrawing = minecraftstuff.MinecraftDrawing(mc)
def tunel():

for x in range(75,105,2):

mc.setBlock(x,4,-543,70)
mc.setBlock(x,4,-544,55)
mc.setBlock(x,4,-542,55)
for x in range (75,105):
mc.setBlock(x,4,-545,123)
mc.setBlock(x,4,-541,123)
mc.setBlock(x,5,-545,123)
mc.setBlock(x,5,-541,123)
mc.setBlock(x,6,-542,123)
mc.setBlock(x,6,-544,123)
mc.setBlock(x,7,-543,123)

def tunel1(z):

for x in range(75,105,2):

mc.setBlock(x,4,z,70)
mc.setBlock(x,4,z-1,55)
mc.setBlock(x,4,z+1,55)
for x in range (75,105):
mc.setBlock(x,4,z-2,123)
mc.setBlock(x,4,z+2,123)
mc.setBlock(x,5,z-2,123)
mc.setBlock(x,5,z+2,123)
mc.setBlock(x,6,z+1,123)
mc.setBlock(x,6,z-1,123)
mc.setBlock(x,7,z,123)

tunel1(-520)

Lesson 4

drawSphere(x,y,z,mărimea sferei,material)
drawLine(x1,y1,z1,x2,y2,z2,material)
drawSlicedHollow(x1,y1,z1,mărimea,material 1,material2)
drawDome(x,y,z,mărimea sferei din care creăm cupola, cât tăiem din sferă,material1, material 2)
drawChessDome(x,y,z,mărimea sferei din care creăm cupola, cât tăiem din sferă,material1, material 2)
drawWall(x,y,z,direcția zidului, înălțimea, lungimea,material1,material2)
drawChessWall(x,y,z,direcția zidului, înălțimea, lungimea,material1,material2)
drawFloor(x1,y1,z1,x2,y2,z2,material1,material2)
drawChessFloor(x1,y1,z1,x2,y2,z2,material1,material2)
drawCone(x1,y1,z1,înălțimea, material1, material2)
drawCylinder(x1,y1,z1,grosimea,înălțimea,material1,material2)